next up previous contents index
Next: Kezdetek Up: Számítógépes vírusok és védelmi Previous: A Back_Orifice.124928

Tudományos, történeti és kultúrális fejtegetések 

Nagy Ferenc Laszlo
1999-05-21